WHITE PINE 3WHITE PINE 3WHITE PINE 3

WHITE PINE 3, (extended diamond), white pine, 17 x 43 x 43 inches, 2010